0532 634 22 83 info@palmiyetupbebek.com Hafta içi : 08:00 - 17.30

Embriyo Dondurma ve Saklama

Tüp bebek laboratuvarlarında 20 – 25 yıldır uygulanmakta olan embriyo dondurma ve çözme yöntemi ile son yıllarda geliştirilen yeni teknikler sayesinde çok daha yüksek oranlarda gebelikler elde etmek mümkün olmaktadır.

Embriyolar kriyoprotektan adı verilen kimyasal maddeler sayesinde dondurulup -196 °C’de sıvı nitrojen tankları içinde kişiye özel bölgelerinde saklanırlar. İstendiğinde bu embriyolar tersine uygulanan işlemlerle çözülüp ana rahmine transfer edilir. Sıvı nitrojen içerisinde tüm kimyasal reaksiyonlar ve hücresel aktiviteler durmaktadır. Bu durum bir tür hücresel uyku halidir. Yapılan deneysel çalışmalarda embriyoların sıvı nitrojen içerisinde uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanabileceği gösterilmiştir.

Ünitemizde genellikle 3.gün ve 5.gün embriyo dondurma (vitrifkasyon) işlemi yapılmaktadır. Dondurulan embriyoların iyi kalitede olması çözme işleminde embriyoların canlı olarak geri dönme oranına doğrudan etki etmektedir.

Hangi Durumlarda Embriyo Dondurma Yapılır?

1- Transfer işleminden sonra geriye kalan kaliteli embriyolar imha edilmek yerine dondurulup tekrar transfer edilmek için saklanabilir.

2- İlaçlarla yumurtalıkların uyarılması esnasında OHSS (aşırı uyarılma sendromu) riski olan kadınlarda tüm embriyolar daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilir.

3- Rahim içini saran endometrium dokusunun yeteri kadar gelişemediği durumlarda.

4- Rahim içi cerrahi operasyon gereken durumlarda.

5- Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren kanser tedavilerinden önce embriyolar dondurulabilir.

Embriyo Dondurmanın Çiftlere Kazandırdıkları

Bir tüp bebek ünitesinde embriyo dondurma işleminin yapılabilmesi çiftlere sağladığı avantajlar açısından önemli bir husustur. Taze bir siklusta daha az ( 1 – 2 ) embriyo transfer edilip geri kalan embriyoların dondurulması , riskli bir gebelik süreci olan çoğul gebelik ihtimalini azaltır. Çiftlere asıl amaç olan sağlıklı bir gebelik ve doğum imkanı sağlar.

Dondurulan embriyoların çözülerek transfer edilmesi çiftlere çok daha az harcama yaparak neredeyse taze bir denemeye yakın gebelik şansı sunar. Üstelik uzun süreli ilaç kullanımı, yumurta toplanması ve ICSI (yumurtaya sperm enjeksiyonu) gibi işlemlere gerek kalmaz. Ayrıca gebelik elde edilmiş çiftlerde ikinci bir çocuk istemi dondurulan embriyoların çözülüp transfer edilmesi ile mümkün olabilir.

Dondurulan Embriyoların Saklama Süresi

Yapılan bilimsel çalışmalar dondurulmuş embriyoların 10-15 sene gibi çok uzun süre sonra çözüldüğünde bile sağlıklı gebelik şansı verdiğini göstermiştir. Ancak ülkemizde Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliği gereğince dondurulmuş embriyolar 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.