0532 634 22 83 info@palmiyetupbebek.com Hafta içi : 08:00 - 17.30

ICSI – Mikro Enjeksiyon

lgun yumurtanın içine spermin enjekte edilerek döllenmenin sağlanması işlemine; mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) denir.

Tüp bebek tedavisinde; Yumurtalıkların ilaçlar ile uyarılması ve yumurta gelişiminin sağlanmasını takiben toplanan yumurtalar laboratuvarda özel besi yerleri içinde belirli bir süre saklanır.Mikroenjeksiyon işleminden hemen önce yumurtalar ‘yumurta soyma işlemi’ ile soyularak etraflarındaki diğer hücrelerden temizlenir ve olgun olan yumurtalar belirlenir.

Ejekülasyon ya da diğer cerrahi yöntemlerle (TESA,PESA, MicroTESE) alınan sperm, özel yıkama teknikleriyle hazırlanır ve kaliteli spermler ayrılır.Mikroenjeksiyon yönteminde; bir yumurtanın içine canlı bir sperm özel aletler  kullanılarak yerleştirilir ve anne rahmini taklit eden özel ortamlarda (inkübatör) saklanır. Böylece spermin yumurtayı döllemesi sağlanmaya çalışılır.

Mikroenjeksiyon yönteminde yumurtanın döllenmesi olasılığı normal koşullardan daha yüksektir (normal koşullarda sperm yumurtayı kendi kendine bularak döllenmeyi sağlamaktadır).Mikroenjeksiyon işleminden bir sonraki gün, yumurtada iki çekirdek (pronukleus) gözlenmesi, yumurtanın döllendiği anlamına gelir.

Bu çekirdeklerden biri anneden, diğeri ise babadan köken alır.Mikroenjeksiyon yönteminde olgun yumurtaların %40-%70’lik bölümünde döllenme gözlenir. Sperm veya yumurta kalitesindeki bozukluğa bağlı olarak bu oranlar düşebilir. Bazen ise hiç döllenme olmayabilir. Sonraki günlerde embriyo gelişimi gözlenerek embriyo transferine uygun olan zamanda transfer ve dondurma işlemleri yapılır.